Onderhoud

Heldere communicatie

Onderhoud aan scholen vraagt naast vakwerk, om een goede planning en heldere communicatie. We houden optimaal rekening met leerlingen en leerkrachten door overlast tot een minimum te beperken. We komen onze beloftes na en zorgen dat de schoolleiding steeds goed op de hoogte is van wat, waar en wanneer gebeurt.

GROOT ONDERHOUD EN MEERJAREN ONDERHOUD

Ook bij groot onderhoud aan schoolgebouwen luisteren we goed naar de mensen die er leren en werken. Door helder te communiceren en oplossingsgericht mee te denken, verlopen de onderhoudsprojecten van Hegeman Bouwgroep succesvol. We werken aan gebouwen waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig en thuis voelen en denken mee in oplossingen om het onderhoud in de toekomst te beperken.

SLEUTEL TOT SUCCES

Efficiënt en effectief onderhoud is een kwestie van optimaal samenwerken met de juiste partners op het goede moment. Praktisch plannen door werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen vormt daarbij de sleutel tot succes. Onze vakmensen voelen een grote verantwoordelijkheid voor onderhoudsopdrachten. Ze werken oplossingsgericht samen en in zelfsturende teams voor het beste resultaat.