Onze bijdrage naar 2050

Werken aan duurzaamheid voor de toekomst.

Biobased materialen gebruiken, het verminderen van de afvalstroom en het hergebruiken van materialen zodat de volgende generaties ook van onze planeet kunnen genieten. Dit doen wij al jaren lang, inmiddels zelfs voor vaste opdrachtgevers. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een beter milieu.

Duurzame relaties

We werken aan duurzame relaties met ons personeel, partners, opdrachtgevers, de overheid en organisaties om ons heen.

Samenwerken met Hegeman Bouwgroep 
 

  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Wie je ook bent, we waarderen je input.
  • Samenwerken op basis van complementariteit. Iedere deelnemer in een samenwerking heeft een eigen specialiteit en focus, zo maken we elkaar sterker en kunnen we van elkaar leren.
  • Doorontwikkelen van leerervaringen. Elke speler in een samenwerking brengt waardevolle ervaring mee die we gebruiken om samen te groeien.
  • Meer plezier. We zorgen voor plezier in de samenwerking met jou. Uit ervaring weten we dat de beste samenwerkingsverbanden, of dit nou met ons personeel of met een opdrachtgever is, teams zijn die plezierig samenwerken. 
Het Hegeman verduurzamingsteam

Wij verduurzamen bestaand vastgoed. Onze stip op de horizon is om bestaand vastgoed CO2 neutraal zelfvoorzienend te maken. Om ons ultieme doel te kunnen waarmaken zijn we constant op zoek naar nieuwe en verbeterde producten, zetten we in op duurzame relaties en optimaliseren we onze processen. Wij nemen opdrachtgevers mee in de mogelijkheden van hun vastgoed waarbij we kijken naar de volledige exploitatieperiode. Spijtvrije maatregelen, natuurlijke onderhoudsmomenten en Life Cycle Cost dragen bij aan een verantwoorde Total Cost of Ownership die wij meenemen in onze scenario uitwerkingen. Onze opdrachtgevers kiezen met deze onderbouwde informatie voor het best passende scenario voor hun vastgoed. 
 

Bij het uitwerken van scenario’s voor bestaand vastgoed kijken wij naar de mogelijkheden voor het beperken van de energievraag ‘warmte/koude behoefte’. Onderwerpen die we onderzoeken zijn onder andere het isoleren en ventileren waarbij we werken met duurzame producten. Nadat we de maatregelen voor het beperken van de energievraag hebben bepaald gaan we aan de slag met het onderdeel opwekking. Hieronder valt opwekking van warmte, tapwater en de opwekking van elektrische energie. Tot slot brengen we de huishoudelijke situatie op het gebied van energie en verbruik in kaart. En kan onze energiecoach de bewoners en/of eindgebruikers leren om efficiënt om te gaan met de nieuwe duurzame situatie.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees het hier.