Visie en Missie

Visie

Hegeman Bouwgroep werkt aan ruimte om te leven, waar mensen zich thuis voelen en die van betekenis is voor de gebruikers en de samenleving.

Met respect voor onze planeet en onze stakeholders werken we samen aan een positieve toekomst, dit bereiken we door mensen om ons heen te verzamelen die vanuit hun passie voor het vak voorop willen lopen.

Wij werken vanuit de overtuiging altijd de optimale oplossing te bieden voor onze opdrachtgevers. Waarbij wij iedereen inspireren om elke dag beter te worden en uitdagen verrassende mogelijkheden te creëren.

Missie

Hegeman Bouwgroep is een zelfstandige onderneming, professioneel en modern in zowel ontwikkelen, bouwen als onderhouden. In woningbouw én in utiliteitsbouw, met respect voor de mens en haar omgeving. 

Met korte lijnen, een platte organisatie en betrokkenheid, zowel intern als extern, willen we bereiken dat opdrachtgevers, projectpartners én medewerkers zich thuis voelen bij Hegeman. Daarmee ontstaat een stevige basis voor continuïteit. Dit doen we door verbindingen te leggen in iedere fase van het proces. Door de bundeling van kennis zijn wij onderscheidend én toonaangevend op het gebied van vastgoedontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, onderhoud en renovatie. 

Elke opgave, iedere opdracht is uniek en wordt door Hegeman Bouwgroep met zorg en aandacht ter hand genomen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een sterker en mooier Nederland.