Arnhem Eilandje Urk

Arnhem


 • Architecten:
  01-10 Architecten
 • Opdrachtgever(s):
  Vivare
 • BVO:
  87 woningen
 • Type:
  Ontwikkeling, Woningbouw, ICB


Volksbuurt

Binnen de wijk Arnhemse Broek ligt de volksbuurt Eilandje Urk. Gebouwd in de jaren zestig, in de ‘oksel’ van de spoorlijn van het goederenemplacement ten noorden van het bedrijventerrein RijnPark. Rondom deze spoorzone ligt een robuuste groenstructuur die verbonden is met de wijk. De buurt heeft een stenige uitstraling met aan de randen grote grasstroken met solitaire bomen.

Eilandje Urk is een buurt met betrokken bewoners die hier graag blijven wonen. Het leven speelt zich af aan de voorkant van de woningen; in de voortuinen en op straat. De bewoners hechten waarde aan sociale contacten. Een buurt waar men uitbundig met het Nederlands elftal meeleeft en waar men voor elkaar zorgt.

De opgave

Vivare is de eigenaar-verhuurder van de 99 sociale huurwoningen in Eilandje Urk. De woningen zijn niet meer opgewassen tegen de eisen van de huidige tijd. Gebouwd waarbij veel asbesthoudende materialen werden toegepast en woningen met een klein woonprogramma. Levensduurverlenging met een verduurzamingsinvestering wegen niet meer op ten opzichte van nieuwbouw. Bovendien heeft de buurt structurele wateroverlast. Door de bestaande hoogteverschillen en de bodemopbouw niet zonder ingrijpende maatregelen op te lossen. In opdracht van woningcorporatie Vivare wordt de buurt vernieuwt met de sloop van de 99 woningen in combinatie met de nieuwbouw van 87 sociale huurwoningen. Deze opdracht wordt samen met de gemeente verstrekt inzake de verbetering van de waterhuishouding en herinrichting van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur inclusief ede woonomgeving.

Doelgroep

De 87 vervangende woningen voorzien in de vraag van de buurt én Arnhem. In Arnhem zien we een groei in de vraag voor één- en tweepersoonshuishoudens. In Eilandje Urk hebben wij 69 woningen gerealiseerd voor deze doelgroep. Naast deze doelgroep is er vanuit de wijk ook behoefte aan woningen met ruimte voor een gezin. Voor deze doelgroep zijn 18 woningen gerealiseerd. Met de ontwikkeling en realisering voorzien we de woningvraag in Arnhem, in het bijzonder Eilandje Urk.

Vergelijkbare Projecten

Ontwikkeling

Woningbouw

ICB