Nieuwbouw

Vastgoed en zorg

Het ontwikkelen en nieuw bouwen van vastgoed in zorg en welzijn vraagt om een speciale aanpak. Zo zijn veiligheid en hygiëne, onderwerpen waarmee we vanaf de eerste ideevorming al rekening houden.

Het zorgconcept is leidend

Belangrijk in het huisvestingsproces in zorg en welzijn is, dat het vooraf geformuleerde zorgconcept blijft staan. Wij beseffen dat vastgoed van zorginstellingen flexibel en multifunctioneel moet zijn. Zodat snel kan worden ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen, of op de groeiende vraag in de gezondheidszorg. Instellingen moeten zich kunnen blijven richten op hun belangrijkste taak: het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Met passie

Hegeman ontwikkelt en bouwt vanuit en met passie. De betrokkenheid van de medewerkers van Hegeman Bouwgroep bij het proces en project is groot. We leven ons goed in voordat we beginnen aan een opdracht. Wat is belangrijk voor de mensen die hier verblijven en werken? Hoe kunnen wij daar optimaal aan voldoen? Zo creëren we échte meerwaarde. Dat is waarom mensen zich zo thuis voelen bij Hegeman Bouwgroep.