Onderhoud

Planmatig onderhoud

Onderhoud aan een zorginstelling vraagt naast vakmanschap, om een goede planning en heldere communicatie. We houden optimaal rekening met patiënten, bewoners, medewerkers en bezoekers en beperken overlast tot een minimum.  We komen onze beloftes na en zorgen dat iedereen steeds goed op de hoogte is wat waar en wanneer gebeurt.

Groot onderhoud en meerjarenonderhoud

Ook bij groot onderhoud aan één of meerdere gebouwen luisteren we goed naar de mensen die er verblijven en werken. Door helder te communiceren en oplossingsgericht mee te denken, verlopen de onderhoudsprojecten van Hegeman Bouwgroep succesvol. We werken aan gebouwen waar mensen zich veilig en thuis voelen en komen met oplossingen om het onderhoud in de toekomst te beperken.  

Sleutel tot succes

Efficiënt en effectief onderhoud is een kwestie van optimaal samenwerken met de juiste partners op het goede moment. Praktisch plannen door werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, vormt daarbij de sleutel tot succes. Medewerkers van Hegeman Bouwgroep hebben een grote verantwoordelijkheid. We werken oplossingsgericht samen in zelfsturende teams voor het optimale resultaat.