Privacyverklaring

Hegeman Bouwgroep en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn in de bouw- en vastgoedsector.

Om onze activiteiten uit te kunnen voeren is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.