Op deze pagina kunt u terecht voor garantiemeldingen en het stellen van uw vragen.
Voordat u een melding indient graag uw aandacht voor het volgende:

  • Lees aandachtig de van toepassing zijnde garantiebepalingen van Woningborg en eventuele gebruiksaanwijzingen. Zo voorkomt u dat wij onderzoeks- en/of inspectiekosten bij u in rekening moeten brengen, mocht uw melding niet onder de verantwoordelijkheid van Hegeman Bouwgroep vallen.
  • Geef een duidelijke omschrijving van uw reparatieverzoek.
  • Stuur duidelijke foto’s mee die meer inzicht geven in het probleem. Dit zal samen met een duidelijke omschrijving het in behandeling nemen van uw melding aanzienlijk versnellen.

Afwijzing van uw melding en eventuele kosten
Het kan voorkomen dat tijdens onderzoek blijkt dat het herstelwerk buiten de garantievoorwaarden valt. Wij moeten dan helaas uw melding afwijzen, u ontvangt hierover een mail of melding via uw Woningdossier waarin staat beschreven om welke reden uw reparatieverzoek is afgewezen.

Indien na inspectie of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het herstelwerk buiten de garantievoorwaarden valt, zullen wij de gemaakte kosten bij u in rekening brengen. De hoogte van deze kosten bedragen minstens € 100,00 inclusief BTW. Dit is exclusief de kosten voor bijvoorbeeld, inspectie, het verrichten van werkzaamheden door de behandelaar of inschakelen van externe partijen.

Reparatieformulier

Heeft u een woningdossier bij homeDNA?Reparatieverzoeken gemeld via het woningdossier kunnen beter en sneller in behandeling worden genomen.
Ga naar woningdossier.homedna.nl en log in.
Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan op het inlogscherm.

Klantgegevens

Gegevens reparatieverzoek

Bijlagen

Afspraak mogelijkheden

Wij komen graag bij u langs voor het reparatieverzoek wanneer u dit het beste uitkomt. Geef uw voorkeur aan. Meerdere opties zijn mogelijk.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Garantievoorwaarden


Dit formulier is voor één reparatieverzoek. Het verzoek dat u hier toevoegt wordt direct naar ons verzonden en zullen wij zo snel mogelijk in behandeling nemen.