Werk weer hervat

Nu de vakantie weer ten einde is, is ook het werk op de diverse bouwplaatsen weer hervat. 

Eilandje Urk

Zo ook in Arnhem waar we voor woningbouwcorporatie Vivare een complexe wijkvernieuwingsopgave Eilandje Urk uit voeren. Het betreft een integrale opdracht waarbij wij zijn uitgegaan van de integratie van de stedenbouwkundige opzet, het waterbeheersingsplan en het ontwerp van de woningen. De bestaande 99 woningen zijn gesloopt en er komen 87 frisse woningen met veel licht voor in de plaats. 

Bouwproces in beeld

Wij gaan ervan uit in Oktober de eerste woningen op te leveren. Op het moment dat de eerste woning wordt opgeleverd zullen van de laatste woningen de casco’s worden gemonteerd.
Onderstaande fotoserie is een impressie van ons One-Piece-Flow bouwsysteem.  Maart 2019 - bouwrijp maken bouwplaats

April 2019 - realisatie fundering en aanleg stadswarmte

Mei 2019 - eerste casco gemonteerd (wind- en waterdicht)

Juni 2019 - metselwerk blok 1 gereed

Juli 2019 - overzicht bouwplaats

naar overzicht