Plug-and-play netaansluiting

Op bouwplaatsen gaat veel tijd verloren door verstoorde planningen. Dit komt door de onderlinge afhankelijkheid van partijen en de complexiteit van werken. Het probleem van de één is direct het probleem van anderen. De Modulaire Woning moet dit gaan voorkomen! Hegeman Bouwgroep werkt samen met haar ICB-partners sinds 2015 aan oplossingen zoals prefab installatiemodules, die hier een belangrijke positieve invloed op uitoefenen.

MODULAIRE WONING DOOR STABIEL EN VOORSPELBAAR PROCES

Een belangrijke voorwaarde om de Modulaire Woning goed te kunnen ontwikkelen is een stabiel en voorspelbaar bouwproces. De ICB-keten werkt daarom al geruime tijd samen met industriële partners om het proces van aansluiten op de ondergrondse infrastructuur te verbeteren. Het resultaat is dat we een experiment hebben uitgevoerd om het vervlochten aansluitproces volledig te ontvlechten. 

PLUG-AND-PLAY NETAANSLUITING

De eerste stap is het buiten de woning brengen van het elektra aansluitpunt waardoor de infra-aannemer vóór de bouw, in één keer, de ondergrondse infrastructuur kan aanleggen. Daarna kan de bouwer het woningcasco met installatiemodules monteren en direct aansluiten. Bijkomend voordeel is dat de elektriciteit al vroeg in het proces voorhanden is. Dit is een eerste experiment op weg naar plug-and-play aansluiten. Vervolgexperimenten worden gericht op de door ontwikkelen naar serieproductie en de uitbreiding met alle typen aansluitingen voor de Nul-op-de-Meter woning.

Ondergronds aansluitpunt

Ondergronds aansluitpunt gesloten

naar overzicht