"Samenwerken aan de Stad"

In alle vroegte tekenden Gedeputeerde Moniek van Haaf (Provincie), Rob de Geest (gemeente Deventer) en André ten Vergert (voorzitter Platform Wonen Deventer) op 16 september jl. voor de Woningbouwaanpak Deventer om SAMEN de grote woningbouwopgave waar te maken. Bestuurlijk commitment via een '1,5 meter-document'.

Ondertekening 1,5 meter document

Samenwerken

Een actieve beweging naar echt Samenwerken is op gang. En dat kan ook eigenlijk niet anders gezien de grote woningbouwopgave van Deventer. De vraag naar woningen in de gemeente is groot, vanuit haar eigen inwoners en ook van daarbuiten. Dit vraagt ook om een goede dialoog over de toekomst "Wie wil Deventer zijn?". De gemeente heeft deze vraag opgepakt en haalt momenteel ambities en doelen voor haar dorpen en stad op bij verschillende partijen, waaronder Platform Wonen Deventer.

Woningbouwimpuls

Ook Den Haag waardeert de kansen voor Deventer. Dat bleek vorige week, toen het Rijk 2,3 miljoen toekende als woningbouwimpuls voor de complexe ontwikkeling van locaties rondom de binnenstad (de Centrumschil). "Een beloning voor een intensieve en goede samenwerking met alle partijen, waaronder o.a. Platform Wonen Deventer', aldus Rob de Geest.

Deelgevers

Platform Wonen Deventer is een vereniging die bestaat uit marktpartijen uit de bouw zoals ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties, makelaars en de gemeente Deventer. Zij bestaat al sinds 2012 en wil samenwerking in de woningbouwopgave stimuleren. "De deelGEVERS van Platform Wonen Deventer zien de woningbouwopgave als een middel om invulling te geven aan de ambities van Deventer', aldus André ten Vergert. In het woord deelner ligt verscholen "What's in it for me" en is meer gericht op het individu. Een deelgever dient altijd een groter belang: in dit geval de toekomst van Deventer. Voor het waarmaken van de ambiities vormt het Platform een belangrijke schakel. Hegeman Ontwikkeling is lid van de vereniging Platform Wonen Deventer. 

Bouwen op je best

Platform Wonen Deventer heeft de uitnodiging van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel opgepakt en is de organisator van de dialoog "Samenwerken aan de Stad". De woningbouwaanpak Deventer gaat over de kracht van SAMEN, het belang van een duidelijke Stip aan de Horizon en een gedeelde en aanpasbare woningbouwprogrammering. Zo bouwen we de gewenste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek.

Afb: het ondertekende document

naar overzicht