Verduurzaming 64 galerijwoningen Schouwlaak

Ten Zuid-Westen van de wijk Waterkwartier ligt de buurt Helbergen waarin de flat 'Schouwlaak' zich bevindt. De 64 galerijwoningen worden opgewaardeerd naar een beter energielabel, om CO2 uitstoot te verminderen en het wooncomfort te verhogen. Dit heeft als gunstige bijkomstigheid een lagere energierekening voor de bewoners. 

Verduurzaming

Om de woning te kunnen opwaarderen naar een beter energielabel, worden naast de verduurzamingswerkzaamheden ook de badkamer en het toilet gerenoveerd en de kozijnen aan de balkonzijde vervangen voor kunststofkozijnen. Om koudeval te voorkomen wordt er in het kozijn van de woonkamer een Fresh-R geplaatst. Deze decentrale balansventilatie zorgt voor luchtuitwisseling gebaseerd op warmteterugwinning. 

Bewonersbegeleiding

De flat Schouwlaak is in de jaren '90 omgeturnd naar een seniorencomplex, waarin tot op de dag van vandaag overwegend senioren wonen. Een renovatie heeft grote impact op bewoners, met name op oudere bewoners. Een goede begeleiding tijdens het proces is belangrijk. Onze woonconsulente is daarom tijdens het traject beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het bijstaan van de bewoners. Ook is het, indien nodig, mogelijk dat bewoners tijdens de werkzaamheden tijdelijk ergens anders te verblijven. 

Continuiteit in opdrachtgeverschap

De verduurzaming van de galerijwoningen is het tweede complex in de wijk Helbergen die wij in opdracht van Woonbedrijf Ieder1 onder handen nemen. Ook de 201 galerijwoningen van het complex Helbergen hebben in 2018 een energetische verbetering ondergaan, waardoor het wooncomfort voor de bewoners aanzienlijk is verbeterd. 

naar overzicht