Nieuw mutatieproces werkt!

Samenwerking loont

Vanaf begin maart 2020 werken wij als één van de vaste onderhoudspartners in het mutatieproces voor Beter Wonen. Mutatieonderhoud is het gehele onderhoud van woningen na een verhuizing en voordat een nieuwe huurder in de woning komt wonen. In deze samenwerking zetten wij met elkaar in op: tevredenheid bij de nieuwe huurder, een goede kwaliteit van de woningen en efficiëntie in het werkproces. En het werpt nu al zijn vruchten af.

Waarderingcijfer huurder gestegen

Het landelijk kwaliteitscentrum KWH doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van woningcorporaties. Daarbij wordt huurders gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen. Het gemiddelde KWH-cijfer ten opzichte van de eerste periode in 2020 is gestegen van een 7,7 naar een 8,4. Een stijging van 0,7 punten! We zijn trots op deze stijging en op de prettige samenwerking wat het vernieuwde mutatieproces tot een groot succes heeft gemaakt.

naar overzicht