Groot onderhoud 236 woningen Broeklanden

Westervoort


 • Architecten:
  Groot onderhoud
 • Opdrachtgever(s):
  Vivare
 • BVO:
  236 woningen
 • Type:
  Onderhoud & renovatie


In de wijk Broeklanden te Westervoort zijn we gestart met het groot onderhoud aan 236 woningen.  De opdracht is onderdeel van de raamovereenkomst  die Hegeman samen met haar vaste ketenpartners is aangegaan. Op een klantvriendelijke en efficiënte manier voor een langere periode resultaatgericht samenwerken volgens de RGS methodiek, met als gezamenlijke doel: een waardevolle, duurzame leefomgeving creëren voor de bewoners.

EIGENTIJDSE UITSTRALING

De drie type woningen Broeklanden zijn bouwkundig in goede staat, maar hebben op enkele onderdelen onderhoud nodig. Door het reinigen van de buitengevels, de voegen te herstellen, de gevels te impregneren en de kozijnen te schilderen, krijgen de woningen een eigentijdse uitstraling.  Naast de schil van de woning komt ook het binnenklimaat aan bod. Door isolerende en brandwerende maatregelen zal het wooncomfort voor de bewoners stijgen.

FLORA EN FAUNA

Aandachtspunt is de Flora Fauna. Om deze tijdens de werkzaamheden niet te verstoren zijn tijdelijke nestkasten en verblijven opgehangen. Na het broed- en paar seizoen worden de nest en verblijfskasten geïntrigeerd in de te vervangen gevelbekleding.

Locatie - Westervoort


Vergelijkbare Projecten

Onderhoud & renovatie