Energetische verbetering Deltion Sprint Lyceum

Zwolle


  • Opdrachtgever(s):
    Gemeente Zwolle
  • BVO:
    Energetische verbetering
  • Type:
    Onderhoud & renovatie, Onderwijs


In opdracht van de gemeente Zwolle hebben wij een aantal werkzaamheden bij het Deltion Sprint Lyceum uitgevoerd ter verbetering van het energielabel.

Energetische verbeteringen en onderhoud monumentaal pand

Om de energielabel te verbeteren hebben wij onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd. De platte daken zijn voorzien van nieuwe dakbedekking en er is vors geïsoleerd, de zoldervloeren zijn voorzien van een geïsoleerde prefab vloerplaat, bij de radiatoren is  stralingsfolie aangebracht en er is isolerende beglazing aangebracht.

SPECIFIEKE AANPAK ACTIVITEITEN

Doordat het monumentaal gebouw is heeft Hegeman Bouwgroep extra aandacht besteed aan het selecteren van de juiste materialen en het toepassen daarvan met de juiste detailleringen. Daarnaast zijn de werkzaamheden in de vakantieperiode uitgevoerd zodat het onderwijs geen hinder van de werkzaamheden heeft ondervonden.
 

Locatie - Zwolle


Vergelijkbare Projecten

Onderhoud & renovatie

Onderwijs