ZGT Almelo en Hengelo

Almelo en Hengelo


 • Architecten:
  diversen
 • Opdrachtgever(s):
  Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
 • BVO:
  divers
 • Type:
  Onderhoud & renovatie, Wonen, zorg, welzijn


CONTINUITEIT ZORG GEWAARBORGD

Ruim 30 jaar voeren wij interne verbouwingen en kleine uitbreidingen naast dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit voor de ziekenhuizen van de Zorg Groep Twente. Bij verbouwingen en uitbreidingen binnen een ziekenhuis, is het van groot belang dat de veiligheid, hygiëne en logistiek gewaarborgd blijft voor personeel, patiënten en bezoekers. Daarom zoeken wij voortdurend naar optimale oplossingen om de continuiteit van de processen binnen de ziekenhuizen te waarborgen. Een duurzame, intensieve samenwerking tussen ZGT en Hegeman Bouwgroep.

ENKELE VOORBEELDEN DOOR DE JAREN HEEN

 • Interne verbouwing Fysiotherapie
 • Renovatie Huisartsenpost en Apotheek
 • Renovatie dienstenapotheek
 • Nieuwbouw dialyse afdeling
 • Ver- en nieuwbouw kinderafdeling en pasgeborenen
 • Nieuwbouw afdelinig Chirurgie
 • Nieuwbouw polikliniek
 • Interne verbouwing t.b.v. nieuwe MRI en CT-scan
 • Algemeen dagelijks onderhoud

  

Locatie - Almelo en Hengelo