Groot Onderhoud Het Lang

Enschede


  • Opdrachtgever(s):
     Domijn
  • BVO:
     286 hobbykamerwoningen
  • Type:
    Onderhoud & renovatie


Hegeman VNO Bouw heeft groot onderhoud uitgevoerd aan 286 hobbykamerwoningen in de buurt Het Lang in de wijk Wesselerbrink te Enschede. Opdrachtgever Domijn sloeg hiermee een nieuwe weg in door vernieuwend opdrachtgeverschap te introduceren.

Domijn en Hegeman VNO Bouw trokken binnen deze werkwijze als partners samen op. Hegeman VNO Bouw kreeg hierin alle ruimte om zelf de werkwijze te bepalen en haar creativiteit, kennis uit de markt en ambacht in te zetten.
Speciale aandacht ging in dit traject uit naar de bewoners die in deze aanpak centraal stonden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een methode om verschillende wijzen van denken van mensen te onderscheiden, zogenaamde belevingswerelden. Door de interactie en communicatie met de bewoners af te stemmen op hun belevingswerelden creërden we een groter draagvlak en meer betrokkenheid. Met als uiteindelijk doel een grotere klanttevredenheid in een buurt waarin bewoners zich herkennen, zich prettig voelen en graag thuiskomen.

Vergelijkbare Projecten

Onderhoud & renovatie