Woningonderhoud

Voor meer woongenot

Onderhoud aan woningen is een must voor het behoud van de waarde van vastgoed. Bovendien vergroot goed woningonderhoud het woongenot. Als zeer ervaren partner in woningonderhoud en renovatie, is Hegeman Bouwgroep proactief. We zetten de bewoner centraal om te komen tot het meest optimale oplossing op korte en op langere termijn.   

GROOT ONDERHOUD EN MEERJARENONDERHOUD

Ook bij groot onderhoud aan één of meerdere woningen luisteren we goed naar de individuele bewoners. Door helder te communiceren en oplossingsgericht mee te denken, verlopen de onderhoudsprojecten van Hegeman Bouwgroep succesvol. We werken aan woningen waar mensen zich veilig en thuis voelen.  Ons doel is om te komen tot optimale klanttevredenheid.

SLEUTEL TOT SUCCES

Efficiënt en effectief onderhoud is een kwestie van optimaal samenwerken met de juiste partners op het goede moment. Goed plannen en werkzaamheden op elkaar afstemmen vormen daarbij de sleutel tot succes. De medewerkers van Hegeman Bouwgroep nemen een grote verantwoordelijkheid voor onderhoudsopdrachten. Zij werken oplossingsgericht samen en in zelfsturende teams voor het beste resultaat.