Woningverbetering

Klaar voor de toekomst

Het verduurzamen van woningen leidt tot verhogen van wooncomfort en woongenot. Denk aan isolatiemaatregelen waardoor tocht en vocht verdwijnen. We voelen ons persoonlijk betrokken bij elk plan van aanpak en daarin stellen we de bewoner centraal.

ENERGIENEUTRAAL

Hegeman Bouwgroep behoort tot de koplopers als het gaat om duurzaam bouwen en verduurzamen van bestaande woningen. Ons doel is om een woning binnen een week te transformeren naar een Nul-op-de-Meter woning. Dit doen we vooral door woningverbetering goed voor te bereiden en modulair uit te voeren.

EFFICIËNTE VERBOUWING EN RENOVATIE

Hegeman Bouwgroep zorgt voor minimale overlast en voor een snelle doorlooptijd. In goed overleg met opdrachtgevers en/of bewoners bereiden we de woningverbetering grondig voor. Het proces verloopt soepel en efficiënt zodat de bewoners  in no time genieten van het resultaat. Ook de nabije omgeving in de wijk wordt altijd geïnformeerd en betrokken bij het bouwproces.